Sąlygos

Terminai ir sąlygos – Svetainės sąlygos Mieterlux.de

Galioja nuo 2019 m. spalio 26 d.

 1. Taikytinas plotas

1.1 Toliau pateiktos Bendrosios naudojimo sąlygos taikomos naudojimuisi svetaine Mieterlux.de ir jose pateikiamos esminės delt GmbH teikiamos Mieterlux.de naudojimo taisyklės.

Delt GmbH būstinė yra Industriestr. 46 63150 Heusenstamm, atstovauja generalinis direktorius Ignas Ambrazevicius. Telefonas: +49 (0) 61 04 77 517 20 Faksas: +49 (0) 61 04 77 51 7 21 El. paštas: info@de-lt.eu

1.2 Kitos naudojimo sąlygos netaikomos, todėl neturi reikšmės šių terminų Mieterlux.de. Nuomojamo turto ar paslaugų teikėjai Mieterlux.de turi savo bendrąsias sąlygas arba kuriems vokietijos civilinis kodeksas taikomas kaip privatiems asmenims. Naudodamas Mieterlux.de, vartotojas atpažįsta Mieterlux.de sąlygas.

 1. Tema

2.1 Mieterlux.de yra internetinė platforma, kurioje vartotojai gali veikti ir veikti kaip nuomojamo turto ir paslaugų savininkai ir (arba) nuomininkai. Pasiūlymų teikėjai ir naudotojai šiuose BTS toliau vadinami naudotojais.

Siūlomos nuomos prekės ir paslaugos turi būti teisėtos Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir neprieštarauti gerai moralei. „Mieterlux.de svetainė skirta tik Vokietijos Federacinės Respublikos vartotojams. Teismo jurisdikcijos vieta Mieterlux.de Offenbach/Main.

Mieterlux.de neima, nei gauna jokių mokesčių, dotacijų ar mokėjimų už Platformos teikimą. Nėra jokių paslėptų išlaidų, kurios būtų dėl Mieterlux.de.

Platformos tikslas – tarpininkauti platformos naudotojų kontaktams. Mieterlux.de nesiūlo nuomos prekių ar paslaugų pati, bet veikia tik kaip kontaktinė tarpininkaujanti šalis. Todėl Mieterlux.de aktyviainesikiš į platformos naudotojų santykius, todėl ji nėra susitariančioji šalis. Tik šių Mieterlux.de dėl sutarčių, dėl kurių gali būti sudarytas tarpusavio sandoris.

Pagal sutarties sąlygas Mieterlux.de juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat asmenų asociacijos. Jei šie naudotojai pasiekia Mieterlux.de paslaugą ir naudotojai sudaro sutartį, pasiūlymą teikiantis naudotojas GTC, jei jis tokią turi, atakuoja.

 1. Naudojimasis mūsų paslauga, registracija ir vartotojo paskyra

3.1 Bendras paslaugos Mieterlux.de galima naudotis neatidarant sąskaitos. Sąskaitos registravimas arba atidarymas paprastai yra neprivalomas ir neprivalomas. Tačiau yra tam tikrų savybių, kai registracija yra būtina. Registracijos pareiga taip pat taikoma visiems naudotojams, norintiems veikti kaip nuomojamų prekių ar paslaugų teikėjams.

3.2 Registruojant ar naudojant Mieterlux.de paslaugą, tarp vartotojo ir įmonės sudaroma vartotojo sutartis Mieterlux.de, kurioje aptariamos minėtos paslaugos. Vartotojo paskyros nustatymas ir visas registracijos procesas vartotojams yra nemokami. Riboto naudojimo asmenims ir nepilnamečiams draudžiama naudotis Platforma ir Paslauga. Vartotojų abonementai neperleidžiami ir vienam asmeniui ar įmonei leidžiama tik viena paskyra.

3.3 Vartotojai privalo atidžiai veikti atidarydami sąskaitą ir pateikti išsamius ir teisingai užklausoms reikalingus duomenis. Be to, vartotojai turi teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Jei pasikeistų asmeniniai ar verslo duomenys, vartotojas turi pritaikyti ir atnaujinti jau surinktus duomenis. Jei tai neįmanoma dėl kokios nors priežasties, vartotojas turi nedelsdamas Mieterlux.de ir pateikti informaciją apie pakeitimus.

3.4 Jei registracijos forma siunčiama, vartotojas sutinka su Mieterlux.de sąlygomis. Tas pats pasakytina ir apie pasiūlymą platformoje. Be to, jis patikina, kad pagal 3.2 punkte pateiktą informaciją jam nebus Mieterlux.de. Mieterlux.de pasilieka teisę atsisakyti registruoti naudotoją nenusakydama priežasčių.

3.5 Jei registracija vyksta sėkmingai, Mieterlux.de tokiu būdu atrakina paskyrą, vartotojas gauna atitinkamą el. laišką. Šis el. laiškas naudojamas vartotojo abonementui patvirtinti ir jame yra ne tik kodas, bet ir svarbi informacija bei informacija, kurią reikia naudoti. Norėdamas suaktyvinti ir suaktyvinti paskyrą, vartotojas turi laikytis instrukcijų ir spustelėti el. laiške esančią nuorodą. Tik atlikus šį veiksmą sąskaita iš tikrųjų suaktyvinama.

3.6 Registruodamasis paskyroje vartotojas turi sukurti ir nustatyti vartotojo vardą ir slaptažodį (toliau – prieigos duomenys). Renkantis naudotojo vardą reikia pasirūpinti, kad nebūtų naudojamas joks pavadinimas, pažeidžiantis trečiųjų šalių teises. Tai konkrečiai susiję su licencijos numeriu ir vardo teisėmis. Taip pat draudžiami vardai, kurie pažeidžia gerą moralę. Vartotojas įsipareigoja saugoti duomenis, kad juos būtų galima pasiekti. Taip pat draudžiama perduoti prieigos duomenis trečiosioms šalims. Jei prieigos duomenys prarandami arba kyla įtarimas, kad prieigos duomenis be leidimo naudoja trečioji šalis, vartotojas turi nedelsdamas apie tai Mieterlux.de pranešimą.

3.7 Vartotojas gali gauti ir sutikti su el. Mieterlux.de el. paštu nereguliariais laiko tarpais.

3.8 Mieterlux.de turi teisę nedelsiant sustabdyti naudotojo paskyros galiojimą šiais atvejais:

– Jei sąskaitos atidarymo metu buvo pateikta neteisinga informacija.

– Prarasus prieigos duomenis arba įtarus, kad jie netinkamai naudojami.

– Pažeidus sutarties sąlygas, Mieterlux.de.

– Dėl kitų priežasčių, kurios turi įtakos pasitikėjimo santykius tarp Mieterlux.de ir vartotojo.

Jei vartotojo abonementas yra sustabdytas, jis gali prisijungti dar kartą ir atidaryti naują paskyrą. Tik gavus raštišką „Mieterlux” sutikimą tai vėl įmanoma.

 1. Vartotojų apžvalgos ir apžvalgos

4.1 Pasibaigus sandoriui, vartotojai turi galimybę įvertinti sutarties partnerį ir sutarties vykdymą bei parengti peržiūrą. Visa apžvalga yra anoniminė, rodomas tik vardas ir pirmoji pavardės raidė.

4.2 Apžvalgos suteikia vartotojui galimybę pranešti apie savo patirtį pagal sutartį ir padaryti ją prieinamą kitiems vartotojams. Mieterlux.de nėra įpareigota peržiūrėti apžvalgas ir bet kokius komentarus bei apžvalgas. Tik vartotojai yra atsakingi už savo įrašų komentaruose tikslumą ir teisėtumą. Tai taip pat taikoma teisinėms pasekmėms, kylamems dėl peržiūros, komentarų ar peržiūros. Mieterlux.de turi teisę, bet neprivalo keisti ar ištrinti peržiūrų, įskaitant komentarus ir apžvalgas. Kiekvienas vartotojas savo susitarimu sutinka su šio susitarimo Mieterlux.de ir įsipareigoja laikytis galiojančių teisinių nuostatų peržiūrų, peržiūrų ir komentarų atveju. Be to, naudotojas sutinka pateikti tik pastabas su faktiškai teisinga informacija. Neleidžiama naudoti vertinimo sistemos su netinkamu ketinimu. Vartotojas įsipareigoja veikti pagal šiuos GtC kuriant ir skelbiant apžvalgas, komentarus ir apžvalgas.

Kiekvienas naudotojas, peržiūrų, pastabų ir atsiliepimų metu, įsipareigoja laikytis šių nuostatų:

 • Teisingai pateikti savo asmens duomenis ir neapsimesti svetima tapatybe.
 • Nemegzti, negrasinti ir ne priekabiauti prie neįgaliotų asmenų ar nuomotojų.
 • Neskelbkite šmeižto, įžeidinėjimų, netiesos, melagingos informacijos ar įžeidinėjimų.
 • Nededkite komentarų su netinkama ar faktiškai neteisinga informacija.

4.3 Mieterlux.de pasilieka teisę redaguoti, ištrinti ar skelbti atsiliepimus, komentarus ir apžvalgas bet kuriuo metu po išankstinės peržiūros, nenumatydama priežasčių, dėl kurių buvo atliktas redagavimas ar ištrynimas.

 1. Sutarčių tarp paslaugų naudotojų Mieterlux.de

5.1 Susidomėjęs vartotojas gali siųsti prašymą sudaryti nuomos sutartį ar paslaugą per kontaktinę formą arba per teikėjo nurodytus kontaktinius tipus. Ši užklausa yra neprivaloma ir bus persiųsta tik Mieterlux.de paslaugų teikėjui. Sutarties sudarymas priklauso nuo vartotojų, Mieterlux.de jis jokiu būdu nedalyvauja.

5.2 Nuomos prekės ar paslaugos sutartis sudaroma tik tarp nuomojamų prekių Mieterlux.de. Šiai sutarčiai netaikomos Mieterlux.de sąlygos, o nuomojamo daikto ar paslaugos teikėjo sutarties sąlygos (GTC), jei pastarasis turi savo BTS.

5.3 Informaciją apie nuomojamas prekes ir (arba) paslaugas teikia atitinkamas teikėjas. Mieterlux.de neturi tam įtakos ir neatsako bei neatsako už neteisingą ar neišsamią informaciją.

5.4 Mieterlux.de visada stengiasi užkirsti kelią naudotis Paslauga nesąžiningais tikslais. Deja, negalima garantuoti, kad atskirais atvejais negali būti piktnaudžiaujama. Dėl šios priežasties rekomenduojame visiems vartotojams patikrinti ir kritiškai patikrinti potencialių rangovų tapatybę ir reputaciją. Mieterlux.de negali atlikti atitinkamo naudotojų patikrinimo ir neatsako netinkamo svetainės administravimo Mieterlux.de atveju.

 1. Asmens duomenų naudojimas

6.1 Asmens duomenys, gauti būtent Mieterlux.de ir keičiantis kontaktais, gali būti naudojami tik keičiantis nuomos sutartimi ir ją naudojantis. Visų pirma, surinktų duomenų naudojimas reklamos tikslais yra griežtai draudžiamas.

 1. Sutarties trukmė ir nutraukimas

7.1 Vartotojų, Mieterlux.de, registracija vykdoma neribotą laiką ir vartotojai gali bet kuriuo metu ją atšaukti ir nutraukti sutarties nutraukimo forma. Atšaukimas gali būti atliekamas raštu elektroniniu paštu arba per asmeninius nustatymus.

7.2 Mieterlux.de gali nutraukti naudotojo registraciją, atsižvelgdama į dviejų savaičių terminą. Atšaukimas gali būti atliekamas raštu elektroniniu paštu arba per asmeninius nustatymus.

7.3 Ypatingosios sutarties nutraukimo teisei tai įtakos neturi.

7.4 Vartotojų registracijos nutraukimas neturi įtakos jau sudarytų sutarčių veiksmingumui.

7.5 Peržiūros, komentarai ir apžvalgos gali likti Platformoje nutraukus sutartį, jei naudotojas aiškiai atsisako aiškaus ištrynimo. Tai savo nuožiūra, Mieterlux.de buvusių vartotojų apžvalgos, komentarai ir apžvalgos lieka matomos, net jei vartotojas atsisakė ištrinti.

 1. Atsakomybės

8.1 Mieterlux.de yra platforma, kurioje naudotojai ir paslaugų teikėjai susitinka ir sudaro nepriklausomus ir nepriklausomus teisinius sandorius. Mieterlux.de neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl šių teisinių sandorių. Mieterlux.de nėra sutartinis partneris šiuose sandoriuose tarp trečiųjų šalių.

Mieterlux.de neatsako už jokį personalo ar Mieterlux.de padarytą žalą. Jurisdikcijos vieta yra Offenbach / Main .

 1. Bendrųjų naudojimo sąlygų koregavimas

9.1 „Mieterlux” pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar papildyti Bendrąsias naudojimo sąlygas. Tai daugiausia susiję su situacija, kai į platformą pridedamos papildomos funkcijos. Jei planuojama pakeisti naudojimo sąlygas, vartotojai ir paslaugų teikėjai gaus el. laišką ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki pakeistų naudojimo sąlygų įsigaliojimo. Tai bus nurodyta registracijos metu vartotojų ir paslaugų teikėjų nurodytu el. pašto adresu. Jei naudotojas per šias dvi savaites neprieštarauja pakeitimams, pakeitimai laikomi priimtais. Mieterlux.de, kad informuoja naudotojus ir paslaugų teikėjus apie galimybę pareikšti prieštaravimą.

9.2. Jei pakeitimai atšaukiami laiku ir forma, sutartiniai santykiai tęsiami remiantis senomis sąlygomis. Tačiau tokiu atveju „Mieterlux” pasilieka teisę nutraukti galiojančią sutartį.

9.3 Naudojimo sąlygų pakeitimas gavus aiškų naudotojo sutikimą yra įmanomas bet kuriuo metu.